Dagsê vanuit ‘n koel maar sonnige Windhoek! Hierdie jaar se Pinkster-veldtogte was weereens deur die Here se genade besonderse uitreike!! Oudergewoonte was ons (en die Glenvar Bybelkollege studentegroep) betrokke by die NG Gemeentes van Otjiwarongo & Tsumeb se Pinksterdienste d.m.v. prediking, getuienisse, sang en kinderdienste (8-20 Mei); terwyl ons ook by talle besighede, ouetehuise en ander instansies gepreek het in die twee bogenoemde dorpe asook Outjo.

Read more...

Welcome to Pilgrims4Him.com! As Pilgrims we have no business except seeking God’s kingdom first. Our website might be a fragile internet domain open to attacks from those running from the Word of God and the Truth that is Christ Jesus. Our hearts though, remain steadfast; cleansed by His Blood - no anti-virus program needed...

Read more...